SIÊU BÃO ĐÀN PIANO ĐỔ BỘ VỀ MUSIC TALENT NGÀY 20/09/2018 – Music Talent
Giỏ hàng

SIÊU BÃO ĐÀN PIANO ĐỔ BỘ VỀ MUSIC TALENT NGÀY 20/09/2018

SIÊU BÃO ĐÀN PIANO ĐỔ BỘ VỀ MUSIC TALENT NGÀY 20/09/2018

Tin hot: Siêu bão đàn Piano Nhật sẽ đổ bộ về Trung tâm Nhạc cụ Music Talent vào ngày 20/09/2018, mang theo vô số những cây đàn chất lượng nhất, đẹp nhất để quý khách hàng có thể thỏa sức chọn lựa .

No.

DP/EP/EO/Kb

MAKER

MODEL

SERIAL

Year

Ped

Bo

Ke

Op

Color

No.1

DP

CASIO

AP220BN

10139

 

 

 

 

 

 

No.2

DP

CASIO

AP220BN

22587

 

 

 

 

 

 

No.3

DP

CASIO

AP30

5340

 

 

 

 

 

 

No.4

DP

CASIO

AP38

6102082

 

 

 

 

 

 

No.5

DP

CASIO

AP420BK

8007168NCR

2009

3

C

AA

OK

BK

No.6

DP

CASIO

CT636

5804

 

 

 

 

 

 

No.7

Kb

CASIO

CTK100

415194

 

 

 

 

 

 

No.8

Kb

CASIO

CTK680

R005905M

 

 

 

 

 

 

No.9

DP

CASIO

PX135BK

23886

 

 

 

 

 

 

No.10

DP

CASIO

PX160GD

18729

 

 

 

 

 

 

No.11

DP

CASIO

PX400R

4046908R

 

 

 

 

 

 

No.12

DP

CASIO

PX700

6002830

2005

3

C

BA

NG

BR(MH)

No.13

DP

CASIO

PX700

8023191R

2007

3

C

AA

OK

BR(MH)

No.14

DP

CASIO

PX720

8044178R

 

 

 

 

 

 

No.15

DP

CASIO

PX720

8058100BLR

 

 

 

 

 

 

No.16

DP

CASIO

PX730CY

8032798FJR

 

 

 

 

 

 

No.17

DP

CASIO

PX750BK

28422

2013

3

C

AA

OK

BK

No.18

DP

COLUMBIA

EP115J

1675

 

 

 

 

 

 

No.19

DP

COLUMBIA

EP158

 

 

 

 

 

 

 

No.20

DP

COLUMBIA

EP205

2444

 

 

 

 

 

 

No.21

DP

COLUMBIA

EP2200

1375

 

 

 

 

 

 

No.22

DP

COLUMBIA

EP2200

2065

 

3

C

BB

NG

BR(DK)

No.23

DP

COLUMBIA

EP2550

2680

 

 

 

 

 

 

No.24

DP

COLUMBIA

EP270

3527

 

 

 

 

 

 

No.25

DP

COLUMBIA

EP3000

2579

 

 

 

 

 

 

No.26

DP

COLUMBIA

EP1300

1724

 

 

 

 

 

 

No.27

DP

COLUMBIA

EP4500

2499

 

 

 

 

 

 

No.28

DP

COLUMBIA

EP5500

1331

 

 

 

 

 

 

No.29

EP

COLUMBIA

EP730

5365

 

2

C

BB

NG

BR(DK)

No.30

DP

KAWAI

CA65C

E111111

 

 

 

 

 

 

No.31

DP

KAWAI

CN21C

9338933

2007

3

C

AA

OK

BR(CH)

No.32

DP

KAWAI

ES7W

E090159

 

 

 

 

 

 

No.33

EO

KAWAI

H1

579043

 

 

 

 

 

 

No.34

EP

KAWAI

HE10

12238

 

2

 

 

 

 

No.35

EP

KAWAI

HE10

12570

1995

2

C

BB

OK

BK

No.36

DP

KAWAI

L2

9469838

 

 

 

 

 

 

No.37

EO

KAWAI

OPUS235

352322

 

 

 

 

 

 

No.38

DP

KAWAI

PN270

9903081

2001

3

C

BB

NG

BR(DK)

No.39

DP

KAWAI

PN290C

9450723

2003

3

C

BB

OK

BR(CH)

No.40

DP

KAWAI

PN2C

9920409

 

 

 

 

 

 

No.41

DP

KAWAI

PS650

9301512

 

3本

 

 

 

 

No.42

DP

KAWAI

PW500

9215113

 

3

C

BB

OK

BK

No.43

DP

KAWAI

PW610

9277229

 

 

 

 

 

 

No.44

DP

KAWAI

PW900

9244706

 

 

 

 

 

 

No.45

DP

KAWAI

XR100

574991

 

 

 

 

 

 

No.46

DP

KORG

C350

1281

 

 

 

 

 

 

No.47

DP

KORG

C560

164

 

 

 

 

 

 

No.48

DP

KORG

FC500

811

 

 

 

 

 

 

No.49

DP

KORG

LP350

4163

 

 

 

 

 

 

No.50

DP

KORG

LP350

5621

 

 

 

 

 

 

No.51

DP

KORG

SP170S

53906

 

 

 

 

 

 

No.52

DP

ROLAND

DP900

ZS43763

 

 

 

 

 

 

No.53

DP

ROLAND

HP1000SL

ZA70295

 

 

 

 

 

 

No.54

DP

ROLAND

HP103DMC

ZV30471

 

 

 

 

 

 

No.55

DP

ROLAND

HP1300E

ZH99646

1995

2

C

BB

OK

BR(DK)

No.56

DP

ROLAND

HP145

ZM58169

 

 

 

 

 

 

No.57

DP

ROLAND

HP147RD 

ZO62619

 

 

 

 

 

 

No.58

DP

ROLAND

HP203LC

ZX84682

2009

3

C

AA

OK

BR(LC)

No.59

DP

ROLAND

HP2880

ZH32133

 

 

 

 

 

 

No.60

DP

ROLAND

HP3000

725671

 

 

 

 

 

 

No.61

DP

ROLAND

HP3000S

845950

 

 

 

 

 

 

No.62

DP

ROLAND

HP3800

ZE81324

1993

3

C

BB

OK

BR(MH)

No.63

DP

ROLAND

RP401R

Z5E2825

2014

3

C

AA

OK

BR(DK)

No.64

DP

ROLAND

HP550G

ZT64724

 

3

C

BB

OK

BR(DK)

No.65

DP

ROLAND

HP7700

ZG20486

 

 

 

 

 

 

No.66

DP

ROLAND

RP101MH

ZX45400

 

 

 

 

 

 

No.67

DP

ROLAND

RP401R

Z5E2808

 

 

 

 

 

 

No.68

DP

ROLAND

RP501RCR

Z0H1263

2016

3

C

AA

OK

BR(DK)

No.69

DP

TECHNICS

SXPC10

A299B8286

 

 

 

 

 

 

No.70

DP

TECHNICS

SXPX111N

A1346

 

 

 

 

 

 

No.71

DP

TECHNICS

SXPX206N

296A1239

1996

3

C

BB

OK

BR(DK)

No.72

DP

TECHNICS

SXPX222

497A1395

 

 

 

 

 

 

No.73

DP

TECHNICS

SXPX552

1017

2003

3

C

BB

NG

BR(DK)

No.74

EO

YAMAHA

BK5

3661

 

 

 

 

 

 

No.75

EO

YAMAHA

C301

70822

 

 

 

 

 

 

No.76

DP

YAMAHA

CLP122

2097

 

 

 

 

 

 

No.77

DP

YAMAHA

CLP123

42759

 

3本

 

 

 

 

No.78

DP

YAMAHA

CLP123

53097

1994

3

C

BB

OK

BR(DK)

No.79

DP

YAMAHA

CLP123

58105

1994

3

C

BB

OK

BR(DK)

No.80

DP

YAMAHA

CLP133

3304

 

3本

 

 

 

 

No.81

DP

YAMAHA

CLP156

31716

1996

3

C

BB

OK

BR(DK)

No.82

DP

YAMAHA

CLP170

603202

2002

3

C

BB

OK

BR(DK)

No.83

DP

YAMAHA

CLP170C

604485

 

 

 

 

 

 

No.84

DP

YAMAHA

CLP170M

605667

2003

3

C

AA

OK

BR(MH)

No.85

DP

YAMAHA

CLP230

JCNK01072

 

 

 

 

 

 

No.86

DP

YAMAHA

CLP330

JCPM01269

 

 

 

 

 

 

No.87

DP

YAMAHA

CLP330C

JCPN01168

2009

3

C

AA

OK

BR(LC)

No.88

DP

YAMAHA

CLP330M

JCOP01136

 

 

 

 

 

 

No.89

DP

YAMAHA

CLP330M

JCPL01107

2009

3

C

AA

OK

BR(MH)

No.90

DP

YAMAHA

CLP370M

JCPH01030

 

 

 

 

 

 

No.91

DP

YAMAHA

CLP430C

JCTZ01069

 

 

 

 

 

 

No.92

DP

YAMAHA

CLP430R

JCSM01104

2012

2

C

AA

OK

BR(DK)

No.93

DP

YAMAHA

CLP440M

JCRX01034

 

3本

 

 

 

 

No.94

DP

YAMAHA

CLP470R

JCRO01130

2011

3

C

AA

OK

BR(DK)

No.95

DP

YAMAHA

CLP550

14703

 

 

 

 

 

 

No.96

DP

YAMAHA

CLP711

17999

 

 

 

 

 

 

No.97

DP

YAMAHA

CLP711

3655

 

3本

 

 

 

 

No.98

DP

YAMAHA

CLP820

5232

 

 

 

 

 

 

No.99

DP

YAMAHA

CLP920

1307

2000

2

C

BB

OK

BR(DK)

No.100

DP

YAMAHA

CLP930

629960

 

 

 

 

 

 

No.101

DP

YAMAHA

CLP950

2875

 

 

 

 

 

 

No.102

DP

YAMAHA

CVP202

601083

 

 

 

 

 

 

No.103

DP

YAMAHA

CVP30

16954

 

 

 

 

 

 

No.104

DP

YAMAHA

CVP55

16384

 

 

 

 

 

 

No.105

DP

YAMAHA

CVP55

28082

 

 

 

 

 

 

No.106

DP

YAMAHA

CVP6

19965

 

2本

 

 

 

 

No.107

DP

YAMAHA

CVP65

16024

 

 

 

 

 

 

No.108

DP

YAMAHA

CVP65

27490

 

 

 

 

 

 

No.109

DP

YAMAHA

CVP8

15038

 

2

C

BB

OK

BK

No.110

DP

YAMAHA

CVP92

12970

1998

3

C

BB

OK

BR(DK)

No.111

DP

YAMAHA

CVP92

14423

 

 

 

 

 

 

No.112

DP

YAMAHA

CVP96

6399

1997

3

D

BB

NG

BK

No.113

DP

YAMAHA

CVP96

8254

 

 

 

 

 

 

No.114

DP

YAMAHA

CVP98

1968

 

 

 

 

 

 

No.115

EO

YAMAHA

D700

39039

 

 

 

 

 

 

No.116

DP

YAMAHA

DUP1

12080

 

 

 

 

 

 

No.117

DP

YAMAHA

DUP1

12978

 

 

 

 

 

 

No.118

DP

YAMAHA

DUP1

15593

 

2

C

AA

OK

BK(SP)

No.119

DP

YAMAHA

DUP10

29520

 

3

C

BB

NG

BK

No.120

DP

YAMAHA

DUP5

31248

 

 

 

 

 

 

No.121

EP

YAMAHA

E502

27386

 

 

 

 

 

 

No.122

EO

YAMAHA

EL100

636704

 

 

 

 

 

 

No.123

EO

YAMAHA

EL20

8524

 

 

 

 

 

 

No.124

EO

YAMAHA

EL27

3933

 

 

 

 

 

 

No.125

EO

YAMAHA

EL900

26843

 

 

 

 

 

 

No.126

EO

YAMAHA

EL900B

4019

2002

 

C

BB

NG

BK

No.127

EO

YAMAHA

EL900M

105406

 

 

 

 

 

 

No.128

EO

YAMAHA

EL900M

1381

 

 

 

 

 

 

No.129

EO

YAMAHA

FS30

22264

 

 

C

CA

OK

BR(OA)

No.130

EO

YAMAHA

FS30

73780

 

 

 

 

 

 

No.131

EO

YAMAHA

HS5

42609

 

 

C

BC

OK

BR(DK)

No.132

EO

YAMAHA

HS5

59703

 

 

C

CA

OK

BR(DK)

No.133

EO

YAMAHA

HS5

6606

 

 

C

BB

OK

BR(DK)

No.134

EO

YAMAHA

HS8

22311

 

 

C

CA

NG

BR(DK)

No.135

DP

YAMAHA

J7000

604567

2003

3

C

AA

OK

BR(CH)

No.136

EO

YAMAHA

Jubilate45

2638091

 

 

 

 

 

 

No.137

Kb

YAMAHA

P120S

JAKK01492

 

 

 

 

 

 

No.138

EP

YAMAHA

P302

7712

 

 

 

 

 

 

No.139

DP

YAMAHA

P95B

JBRO01698

 

 

 

 

 

 

No.140

DP

YAMAHA

SCLP430B

JCSI01045

 

3本

 

 

 

 

No.141

DP

YAMAHA

YDP101

 

 

 

 

 

 

 

No.142

DP

YAMAHA

YDP101

1928

1999

3

C

BB

OK

BR(DK)

No.143

DP

YAMAHA

YDP123

601102

2002

3

C

BA

OK

BR(DK)

No.144

DP

YAMAHA

YDP123

609690

 

 

 

 

 

 

No.145

DP

YAMAHA

YDP123

624792

 

3本

 

 

 

 

No.146

DP

YAMAHA

YDP123

633641

 

 

 

 

 

 

No.147

DP

YAMAHA

YDP140

JCPY01117

 

 

 

 

 

 

No.148

DP

YAMAHA

YDP160

JCPP01648

 

 

 

 

 

 

No.149

DP

YAMAHA

YDP321

602746

 

3本

 

 

 

 

No.150

DP

YAMAHA

YDPS31C

JCQN01110

 

 

 

 

 

 

No.151

DP

YAMAHA

YDPS52WH

JCVL01059

2015

3

C

BA

NG

WH

No.152

EO

YAMAHA

不明

 

 

 

 

 

 

 

No.153

MC

FAMILY

FMC230(B)

857

 

 

 

 

 

 

No.154

MC

FAMILY

FMC5000

1338

 

 

 

 

 

 

No.155

MC

FAMILY

FMC810(B)

6422

 

 

 

 

 

 

No.156

MC

FUJIIRYOKI

AS450

4504734

 

 

 

 

 

 

No.157

MC

FUJIIRYOKI

AS720

7203128

 

 

 

 

 

 

No.158

MC

FUJIIRYOKI

FM101

254779

 

 

 

 

 

 

No.159

MC

PANASONIC

EP3510

 

 

 

 

 

 

 

No.160

MC

PANASONIC

EPMA51

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại sao bạn nên lựa chọn Music Talent?

Music Talent – Hệ thống nhạc cụ có uy tín, thương hiệu

Music Talent là tổng kho đàn Piano lớn nhất Miền Bắc

Chúng tôi cam kết mang tới khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất và giá cả ưu đãi.

Đơn vị trực thuộc Viện Phát triển giáo dục và văn hóa Việt Nam

Hệ thống cơ sở đào tạo và showwroom nhạc cụ trải khắp các quận thành thủ đô Hà Nội

Trung tâm khảo thí độc lập cửa trường Học viện Âm nhạc London tại Việt Nam

Đơn vị đạt thương hiệu phát triển bền vững do Bộ văn hóa thể thao, du lịch trao tặng

Chính sách ưu đãi và bảo hành hấp dẫn

Chúng tôi luôn mong muốn và nỗ lực đem lại sự hài lòng cho khách hàng, khi mua đàn Piano tại Music Talent quý khách hàng sẽ được nhận những ưu đãi sau:

  • Tặng Vocher học đàn Piano trị giá 1 triệu
  • Tặng ghế đàn piano
  • Tặng bộ đổi nguồn
  • Tặng khăn phủ phím
  • Tặng dây midi kết nối với máy tính
  • Tặng tuyển tập piano nổi tiếng
  • Tặng gói bảo hành tại nhà miễn phí từ 1 đến 5 năm
  • Miễn phí vận chuyển nội thành HN

Music Talent cung cấp đa dạng các sản phẩm đàn piano, mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng

Nhạc cụ Music Talent có đa dạng sản phẩm piano của nhiều hãng piano nổi tiếng như: Yamaha, Kawai, Casio, Roland, Dynatone, Korg... quý khách hàng có thể thỏa sức lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất cho gia đình mình.

HỆ THỐNG NHẠC CỤ LỚN NHẤT MIỀN BẮC
TỔNG KHO PIANO MUSIC TALENT
📞 Hotline: 0963.108080 - 096.966.1080
☘️ Showroom Cầu Giấy: Số 483 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội - 0963.108080 
☘️ Showroom Đống Đa: Số 120 Hào Nam - 096.966.1080
☘️ Showroom Linh Đàm: 52/15 Bằng Liệt - 091.5555.750
🏠 Kho đàn: Khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội - 0963.10.80.80 
🌎 Xem thêm tại: 
 Website Nhạc cụ: http://musictalent.vn/ 
 Website Đào tạo: http://musictalent.com.vn/

 

Danh mục tin tức

Từ khóa

Facebook Youtube Top