Đàn guitar classic Ba Đờn c250

3.100.000 

 • Mã: C-250
 • Mặt: Gỗ thông sitka, cedar
 • Eo + lưng: Gỗ Hồng Đào Cao Cấp
 • Cần: Gỗ giá tỵ, có ty sắt chống cong cần
 • Mặt phím + Ngựa: Gõ đen
 • Dây: R18
 • Khóa: Japan
Đàn guitar classic Ba Đờn c250

3.100.000 

 • Mã: C-250
 • Mặt: Gỗ thông sitka, cedar
 • Eo + lưng: Gỗ Hồng Đào Cao Cấp
 • Cần: Gỗ giá tỵ, có ty sắt chống cong cần
 • Mặt phím + Ngựa: Gõ đen
 • Dây: R18
 • Khóa: Japan