Đàn guitar classic ba đờn c150

1.800.000 

 • Mã: C-150
 • Mặt: Gỗ thông sitka
 • Eo + lưng: Gỗ Hồng Đào Cao Cấp
 • Cần: Gỗ Thao Lao
 • Mặt phím + Ngựa: Gõ Mật
 • Dây: alice AC130
 • Khóa: Taiwan
Đàn guitar classic ba đờn c150

1.800.000 

 • Mã: C-150
 • Mặt: Gỗ thông sitka
 • Eo + lưng: Gỗ Hồng Đào Cao Cấp
 • Cần: Gỗ Thao Lao
 • Mặt phím + Ngựa: Gõ Mật
 • Dây: alice AC130
 • Khóa: Taiwan